ฝนราชการ, ฝนตกตอนเลิกงาน, ฝนตก

มารู้จัก “ฝนราชการ” เพราะ ฝนตกตอนเลิกงาน ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ

ในทุกครั้งที่เกิด “ฝนตกตอนเลิกงาน” คนกรุงและเขตปริมณฑลรู้ดีว่า หลังจากนั้น …

อ่านต่อ
ความดี, ความจริงใจ

ความดีของเราจะมีค่า เมื่อใช้ถูกที่ ถูกเวลา และที่สำคัญต้องถูกคนด้วย

บางครั้งความจริงใจของเรา ถ้าเราให้ไปผิดคน มันก็ไม่มีค่าหรอกนะ ถ้าไปให้กับค …

อ่านต่อ

“ประโยชน์ 9 ข้อ” ในการใส่บาตรตอนเช้าชีวิตจะรุ่งเรือง

บรรยากาศของบ้านเรา ภาพของพระผู้สงบ เรียบร้อย ออกเดิน บิ ณ ฑ บ า ต ร ในช่วงเช้า สี&#358 …

อ่านต่อ

ที่ไปเที่ยว ไม่ใช่เพราะมีมากมาย แค่ “ไม่อยากเสียดายตอนแก่”

เป็นอีกหนึ่งบทความคิดดีๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่อยากให้ทุกท่านได้ลองอ่าน&# …

อ่านต่อ