ชาวบ้านโอดค้างค่าไฟ หลังเบี้ยผู้สูงอายุไม่ออก

 

 

วันที่ 14 ก.ย. ปัญหาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุซึ่งมี อาชีพค้าขาย ที่ยังไม่ได้รับเงินผู้สูงอายุ ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ได้รับเงินทำให้ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากปกติจะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจำรายเดือน

เช่น ค่าไฟฟ้า ซื้อข้าวสาร และกับข้าว แต่พอเงินส่วนนี้ขาดหายไป ทำให้ไม่มีเงินสำรองสำหรับจ่ายค่าไฟฟ้ารอวันรัฐบาลโอนเข้าบัญชี จึงจะสามารถนำไปจ่ายได้

ชาวบ้านโอดค้างค่าไฟ หลังเบี้ยผู้สูงอายุไม่ออก

บางรายเป็นหนี้รายวัน บางรายต้องออกหาเก็บผักหรือของป่าเพิ่ม เพื่อมาเป็นค่าใชจ่ายทดแทนส่วนที่ขาดหายไป โดย นางคล่อง ระสิตานนท์ อายุ 68 ปี ชาวบ้านหมู่ 5 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง กล่าวว่า….

ตนเองได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท ปกติจะเก็บเอาไว้สำหรับจ่ายค่าไฟฟ้าทุกเดือน แต่เดือนนี้เงินยังไม่เข้า จึงยังต้องค้างจ่ายค่าไฟฟ้ามาตั้งแต่วันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา จำนวน 900 บาท ปกติแต่ละเดือนประมาณ 500 บาท เหลือไว้ซื้ออย่างอื่น 100 บาท

แต่เดือนนี้ค่าไฟฟ้าแพง เนื่องจากมีหลานมาอยู่ด้วย แต่ยังไม่ได้เบี้ยผู้สูงอายุ จึงยังค้างจ่ายค่าไฟ โดยจะรอจ่ายในวันที่ 22 กันยายน ตามที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันดังกล่าว แต่หากไม่ได้ ก็ไม่มีสิทธิจะไปต่อว่ารัฐบาล เพราะเป็นเงินที่รัฐบาลให้ หากไม่ได้ก็ว่าไม่ได้ ทำได้เพียงรอต่อไป

ชาวบ้านโอดค้างค่าไฟ หลังเบี้ยผู้สูงอายุไม่ออก

ขณะที่บางราย กล่าวว่า ปกติปลูกผักบางชนิดที่บ้านไว้ขาย แต่ส่วนใหญ่จะออกไปหาเก็บผักและของป่าขาย มาขายด้วย เพื่อให้มีรายได้ทุกวัน และอาศัยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับซื้อข้าวสาร และกับข้าว

แต่เดือนนี้ยังไม่ได้ ทำให้รายได้ส่วนนี้หายไป แม้จะมีเงินประชารัฐมาช่วยแต่ก็ไม่เพียงพอ พอไม่ได้รับเงินผู้สูงอายุ ทำให้ต้องหาของป่าและออกหาเก็บผักให้ได้มากขึ้น

เพื่อให้มีรายได้มาจุนเจือส่วนที่ขาดหายไป ทำให้ทุกคนเดือดร้อน ต่างรอรับเงินดังกล่าวด้วยใจจดจ่อ หวังว่ารัฐบาลจะเร่งโอนเข้าบัญชีโดยเร็วที่สุด

ชาวบ้านโอดค้างค่าไฟ หลังเบี้ยผู้สูงอายุไม่ออก

ที่มา: Amarintv