ประกาศปิด โรงเรียนอนุบาลด่วน

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

 

 

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 จากกรณีในพื้นที่อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง พบผู้ติดเชื้ອ โควิด-19 จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

ซึ่งจากการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดทำให้พบผู้ป่วยเพิ่มอีกจำนวน 7 ราย ในระยะเวลา 4 วัน หนึ่งในนั้นมีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม

ซึ่งได้รับเชื้ອจากผู้ปกครอง และสัมผัสใกล้ชิดกับครู เพื่อนที่เรียนพิเศษด้วยกันกว่า 50 คน

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 64 ทางโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม จึงได้มีการออกประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 64 โดยจะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 64

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

รวมทั้งได้ให้ครูและนักเรียนที่ใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนที่พบเชื้ອโควิด รวมถึงผู้ปกครอง กักตัวและเฝ้าระวังตนเอง และลูกหลาน เป็นเวลา 7-10 วัน

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

และขอให้ครู บุคลากร นักเรียนของโรงเรียน งดเดินทางออกนอกพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัย หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

ด้าน แพทย์หญิงพิมพ์วิไล วรรณารักษ์ ผอ.รพ.แม่พริก รักษาการผอ.รพ.แจ้ห่ม นายสุพล ปัญญาไว สาธารณสุขอ.แจ้ห่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าทำการตรวจคัดกรองให้กับครู บุคลากร เด็กนักเรียน และผู้ปกครอง กลุ่มเสี่ยง ด้วย ตรวจ RT-PCR

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม, โควิด-19, ลำปาง

และ ATK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทุกคนต้องทำการกักตัวให้ครบตามมาตรการที่กำหนด และจะมีการตรวจยืนยันซ้ำอีกครั้ง

ที่มา: Khaosod