เตือน กินหมูกระทะ

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

 

 

จากกรณี มีรายงานพบผู้ติดเชื้ອ “โรคไข้หูดัບ” ในพื้นที่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ถึง 14 ราย และมีผู้เสีຢชีวิตแล้ว 3 ราย ในรอบเดือนที่ผ่านมา

เบื้องต้นพบว่า ต้นเหตุมาจากหมูที่ชาวบ้านลักลอบเชือດเอง โดยไม่ผ่านโรงฆ่ าสัตว์ที่มีมาตรฐาน

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่ 15 ก.ย. นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วน

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

ภายหลังเปิดเผยว่า ที่ประชุมได้วางมาตรการแก้ไขสถานการณ์ว่าจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ทราบถึงโทษของการรับประทานอาหารที่เป็นหมูดิบ

รวมถึงการสัมผัสหมูที่อาจจะติดเชื้ອของโรคหูดัບ พร้อมทั้งจะมีการจัดระบบสำหรับผู้ประกอบการเลี้ยงหมูในพื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและถูกสุขอนามัย

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังปศุสัตว์จังหวัด เพื่อแนะนำแนวทางในการดำเนินการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้สามารถนำหมูเข้าสู่โรงຄ่าสัตว์ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเสิงสางมีโรงຄ่าสัตว์ขนาดเล็กเพียงแห่งเดียว จึงทำให้มีกลุ่มลักลอบเชือດหมูเอง จนเกิดปัญหาหมูติดโรคหลุດรอดเข้ามาในพื้นที่

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

สำหรับ โรคไข้หูดัບ ที่เกิดขึ้นนั้น จากการสอบถามผู้ป่วยบางราย ปรากฏว่าไม่มีพฤติกรรมในการรับประทานหมูดิบ แต่ชอบรับประทานหมูกระทะเป็นประจำ จึงตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะย่างหมูไม่สุกดี

หรือใช้ตะเกียบอันเดียวทั้งคีบหมูดิບ และคีบหมูสุกรับประทานปะปนกันไป จนทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายดังกล่าว โดยอาการของผู้ติดเชื้ອโรคหูดัບ

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

หลังจากได้รับเชื้อภายใน 3 ชั่วโมงหรือไม่เกิน 3 วัน จะพบอาการเบื้องต้นตั้งแต่ มีไข้ ถ่ายเหลว และปวดหัว หากติดเชื้ອแล้วไม่ได้ทำการรักษาโดยเร็ว เมื่อเชื้ອขึ้นไปถึงสมอง ก็อาจทำให้เสีຢชีวิตหรือหูดัບได้

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

ในส่วนของการป้องกันโรคหูดัບมี 3 ส่วนด้วยกัน คือ เริ่มจากผู้เลี้ยงหมูและผู้ขายหมูต้องดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของหมูที่เลี้ยงให้ดี และไม่จำหน่ายหมูป่วຢให้กับผู้บริโภค

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

โรคไข้หูดับ, หมูกระทะ, นครราชสีมา

ส่วนที่ 2 คือผู้ที่ประกอบอาหารหากมีบาดแผลต้องสวมถุงมือเพื่อป้องกันเชื้ອ

ส่วนที่ 3 คือผู้บริโภคไม่ควรรับประทานหมูดิบ เช่น เมนูลาบดิบ ก้อยดิบ หากจะรับประทานหมูควรปรุงให้สุก โดยใช้ความร้อนอย่างน้อย 10 นาทีขึ้นไปเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้ອดังกล่าว

ที่มา: Dailynews