สวมจีวรห้ามซิ่ง! มส. ลงมติเจอ “พระ-เณร” ขับรถจับได้ทันที

 

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)ได้มีมติเรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์และรถจักรยานต์ หลังปรากฏข่าวทางสื่อสารมวลชนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียมากมายและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ที่ประชุม มส.มีมติให้ พศ.ดำเนินการดังนี้

สวมจีวรห้ามซิ่ง! มส. ลงมติเจอ "พระ-เณร" ขับรถจับได้ทันที

1. แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่ายทราบ เพื่อแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองสอดส่องดูแลกำชับให้พระภิกษุสามเณรปฏิบัติต่อพระธรรมวินัยกฎหมายบ้านเมืองและจารีตประเพณี

2. แจ้งมติ มส.ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจตราการขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ของพระภิกษุสามเณรเยี่ยงประชาชนทั่วไป

สวมจีวรห้ามซิ่ง! มส. ลงมติเจอ "พระ-เณร" ขับรถจับได้ทันที

นายณรงค์ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่ มส.มีมติให้แจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำเนินการกับพระภิกษุสามเณรที่ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์โดยบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะต่างจากแต่ก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่จะปล่อยตัวไปหรือนำตัวไปให้เจ้าคณะผู้ปกครองตักเตือนเท่านั้น

สวมจีวรห้ามซิ่ง! มส. ลงมติเจอ "พระ-เณร" ขับรถจับได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งไปถึงพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศด้วยว่าถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆ ไม่ควรที่จะขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นอกจากจะไม่เหมาะสมแล้วหากเกิดอุบัติเหตุขับไปชนคนจะส่งผลให้มีความผิดทางวินัยเข้าขั้น อ า บั ติ ป า ร าชิ ก ขาดจากความเป็นสงฆ์ ไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ด้วย

สวมจีวรห้ามซิ่ง! มส. ลงมติเจอ "พระ-เณร" ขับรถจับได้ทันที

ขอบคุณข้อมูลจาก: ข่าวช่องวัน