เช็กเลย! ผู้ถือบัตรคนจน ใครบ้างได้รับเงิน 3,000

 

 

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.63 หลังจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 ให้กับผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ซึ่งจะได้รับตั้งแต่ พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

เช็กเลย! ผู้ถือบัตรคนจน ใครบ้างได้รับเงิน 3,000

โดยผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท ต้องไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นๆ ของรัฐบาล เช่น เราไม่ทิ้งกัน, เงินเยียวยาเกษตรกร, เงินเยียวยาประกันสังคมและเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเป็นต้น

เช็กเลย! ผู้ถือบัตรคนจน ใครบ้างได้รับเงิน 3,000

ทั้งนี้ ผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยามีทั้งสิ้น 1,164,222 คน รัฐบาลจะใช้งบประมาณรวม 3,492,666,000 บาท โดยผู้สิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินให้ในบัตรคนจนให้ทันที

เช็กเลย! ผู้ถือบัตรคนจน ใครบ้างได้รับเงิน 3,000

ขอบคุณข้อมูลจาก: Tnnthailand