เผยคนไทยไปไหนมากสุด หลังผ่อนปรนมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติ

 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนไทยไปไหน…หลังผ่อนคลายมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติ” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,204 คน พบว่า…

เผยคนไทยไปไหนมากสุด หลังผ่อนปรนมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติ

สถานที่ที่ประชาชนได้ไปมากที่สุดภายหลังมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติได้รับการผ่อนปรนคือ ตลาด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ร้อยละ 83.1) รองลงมาคือห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 44.8) และร้านเสริมสวย ร้านตัดผม (ร้อยละ 40.1)

เผยคนไทยไปไหนมากสุด หลังผ่อนปรนมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ส่วนสถานที่ที่ประชาชนไม่คิดว่าจะไปเพราะกังวลการติดเชื้อมากที่สุด คือ โรงภาพยนตร์ (ร้อยละ 91.1) รองลงมาคือ การใช้สนามบินภายในประเทศ (ร้อยละ 83.8) และสถานบริการ สปา ร้านนวด (ร้อยละ 81.5)

เผยคนไทยไปไหนมากสุด หลังผ่อนปรนมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เมื่อถามว่าอยากให้มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเดือน ก.ค. – ต.ค. 63 เป็นอย่างไรพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.8 อยากให้แจกเงินแบบให้เปล่า รองลงมาร้อยละ 24.1 นำใบเสร็จค่าที่พัก ค่าอาหาร มาลดหย่อนภาษี และร้อยละ 21.2 ให้วอชเชอร์ส่วนลดที่พักร้านอาหาร

เผยคนไทยไปไหนมากสุด หลังผ่อนปรนมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติ

สุดท้ายเมื่อถามถึงความคาดหวังต่อการหยุดชดเชยแทนวันสงกรานต์พบว่า ประชาชนร้อยละ 46.6 คาดหวังอยากให้ไปรวมกับวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่เลย รองลงมาร้อยละ 33.3 คาดหวังให้หยุด ในช่วงเดือนที่ไม่มีวันหยุดเลยเช่น เดือนกันยายน และร้อยละ 20.1 คาดหวังว่าจะหยุดยาวติดต่อกันไปเลย ในช่วงวันหยุดยาวช่วงใดช่วงหนึ่ง

เผยคนไทยไปไหนมากสุด หลังผ่อนปรนมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติ

กรุงเทพโพลล์

เผยคนไทยไปไหนมากสุด หลังผ่อนปรนมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ขอบคุณข้อูลจาก: กรุงเทพโพลล์