คลังเรียกคืน 5 พัน เยียวยาเกษตรกร คืนคลังหลวง

 

 

วันที่ 9 มิ.ย. 2563 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า มีการร้องเรียนเรื่องของข้าราชการท้องถิ่น อาทิ กลุ่ม อบต.เข้ามาจำนวนหนึ่ง ว่าไม่ควรได้รับสิทธิ์

ที่ผ่านมาข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์แล้ว ไม่ได้ตั้งแต่แรก แต่เท่าที่ผ่านมามีการจ่ายเงินไปแล้วบางส่วน โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการให้โอนเงินคืน หรือหักเงินเดือน ซึ่งกระทรวงการคลังมีระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้อยู่แล้ว

คลังเรียกคืน 5 พัน เยียวยาเกษตรกร คืนคลังหลวง

แต่ในส่วนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มนี้ถือว่าสามารถได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพราะกลุ่มนี้ไม่ได้รับเงินเดือนไม่ใช่ข้าราชการ แต่เงินที่ได้ทุกเดือนอยู่ในหมวดของค่าตอบแทน ไม่ใช่เงินเดือน

คลังเรียกคืน 5 พัน เยียวยาเกษตรกร คืนคลังหลวง

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มช่องทางให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ ผ่านแอพพลิเคชัน “เกษตรดิจิทัล” โดยขั้นตอนง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ดังนี้ ขั้นตอนเช็กสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชัน “เกษตรดิจิทัล” มีดังนี้

คลังเรียกคืน 5 พัน เยียวยาเกษตรกร คืนคลังหลวง

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เกษตรดิจิทัล” คลิกคำว่า “ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร” กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากนั้นกดคำว่า “ตรวจสิทธิ์” จากนั้นหน้าจอจะแสดง “ผลการตรวจสอบ”