คอนเฟิร์มแล้ว ครม. มีมติต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 

 

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น พ.ศ. 2548 ออกไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

คอนเฟิร์มแล้ว ครม. มีมติต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ส่วนในวันพรุ่งนี้ 27 พ.ค คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันโควิด 19 ที่มี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สมช. เป็นประธาน จะประชุมเพื่อพิจารณาผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมระยะที่ 3

คอนเฟิร์มแล้ว ครม. มีมติต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

รวมถึงการลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน เคอร์ฟิว จากเดิม 23.00 น. 04.00 น. คาดว่าจะลดลงเป็น 24.00 น. 04.00 น. และเสนอต่อที่ประชุม ศบค. ในวันที่ 29 พ.ค. เพื่อเห็นชอบ และประกาศไกด์ไลน์กิจการและกิจกรรมระยะที่ 3 ในวันที่ 30 พ.ค. ก่อนจะประกาศเริ่มผ่อนคลายระยะที่ 3 ในวันที่ 1 มิ.ย.ทันที

คอนเฟิร์มแล้ว ครม. มีมติต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ขอบคุณข้อมูลจาก: ช่อง GMM25