ธอส. ทุ่มโปรแรง ซื้อบ้านผ่อนเพียง 3,300 ต่อเดือน

 

 

วันที่ 25 พ.ค. 2563 นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโควิด 19 และโครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ รวมทั้งสิ้น 10 มาตรการ

ธอส. ทุ่มโปรแรง ซื้อบ้านผ่อนเพียง 3,300 ต่อเดือน

ซึ่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง สามารถเลือกลงทะเบียนเข้ามาตรการที่เหมาะสมกับผลกระทบของตนเอง เพื่อลดภาระรายจ่ายและรักษาที่อยู่อาศัยให้ยังคงเป็นของตนเอง โดย ณ วันที่ 23 พ.ค.63 เวลา 18.00 น. มีจำนวนลูกค้าได้รับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 446,747 บัญชี วงเงินสินเชื่อรวมกว่า 443,220 ล้านบาท

นายกมลภพ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการร่วมเดินหน้าฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจภายหลังปัญหาของโควิด 19 เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น คณะกรรมการธนาคารจึงมีมติเห็นชอบให้จัดทำ โครงการ ธอส. ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน โดยมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อ โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน วงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้กู้สำหรับบุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลมาตรการเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วม มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโควิด 19

ธอส. ทุ่มโปรแรง ซื้อบ้านผ่อนเพียง 3,300 ต่อเดือน
(เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น)

รวมถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบให้กับลูกค้าทั้ง 8 มาตรการตาม โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ ผู้กู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี นานถึง 2 ปีแรก ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี และปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี และกรณีรายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.75 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.150% ต่อปี)

ทั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อ (ครอบคลุมทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง) ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ตามวัตถุประสงค์หลัก (ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซม) วงเงินให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน

ธอส. ทุ่มโปรแรง ซื้อบ้านผ่อนเพียง 3,300 ต่อเดือน
(เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น)

รวมถึงได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ คิดค่าประเมินราคาหลักประกันในอัตราพิเศษ และให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2563

อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำในปัจจุบัน ถือเป็นโอกาสดีสำหรับคนที่ต้องการมีบ้านเป็นอย่างมาก ธอส. จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1.99 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ถือเป็นการแบ่งเบาภาระในการผ่อนชำระของลูกค้าโดยตรง อาทิ กรณีกู้ 1 ล้านบาท จะผ่อนชำระ 2 ปีแรกเพียง 3300 บาท ต่อเดือนเท่านั้น

ธอส. ทุ่มโปรแรง ซื้อบ้านผ่อนเพียง 3,300 ต่อเดือน
(เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น)

นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับวงเงินกู้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้มีบ้าน ธอส. จึงกำหนดสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio หรือ DSR) ในกรณีลูกค้ารายย่อยเพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกิน 50% ของรายได้สุทธิต่อเดือน

ธอส. ทุ่มโปรแรง ซื้อบ้านผ่อนเพียง 3,300 ต่อเดือน
(เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น)

โดยถือเป็นโครงการที่ครอบคลุมทั้งคนในครอบครัวของผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ที่ปัจจุบันมีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวนกว่า 15 ล้านราย และครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือจากปัญหาโควิด 19 มากกว่า 4 แสนราย จึงเชื่อว่าโครงการบ้าน ธอส. คนไทยไม่ทิ้งกัน จะสนับสนุนให้ภาคอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ เร็วขึ้น นายกมลภพ กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก: Ghbank