ออมสิน ขอเบี้ยตรากตรำ 2 เท่า นอกเหนือจากโบนัส

 

 

วันที่ 19 พ.ค. 2563 เพจเฟซบุ๊ก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน – สร.อส. โพสต์ข้อคววามระบุว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พ.ค. นายปริญญา เนียมปูน รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน และกรรมการสหภาพฯ ได้เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ(เบี้ยตรากตรำ)ให้แก่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

ออมสิน ขอเบี้ยตรากตรำ 2 เท่า นอกเหนือจากโบนัส

ซึ่งได้ตรากตรำทำงานหนักเพื่อรองรับมาตรการต่างๆ ที่กระทรวงการคลังออกมาเพื่อดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

ออมสิน ขอเบี้ยตรากตรำ 2 เท่า นอกเหนือจากโบนัส

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินเล็งเห็นถึงภารกิจต่างๆ ที่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ต้องให้บริการประชาชนนอกเหนือจากภารกิจปกติของธนาคาร และยังสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด จากการที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการที่สาขาเป็นจำนวนมาก

ออมสิน ขอเบี้ยตรากตรำ 2 เท่า นอกเหนือจากโบนัส

การดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว เป็นการให้บริการประชาชนที่นอกเหนือภารกิจตามปกติของธนาคารออมสิน ส่งผลให้พนักงานต้องอยู่ปฏิบัติงานที่สำนักงานจนมืดค่ำ มีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลง เพราะต้องมาปฏิบัติงานในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)

ออมสิน ขอเบี้ยตรากตรำ 2 เท่า นอกเหนือจากโบนัส

ดังนั้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติตามมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ของกระทรวงการครัง จึงเห็นควรพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (เบี้ยตรากตรำ) จำนวน 2 เท่าของเงินเดือนที่นอกเหนือจากเงินโบนัสประจำปี ให้กับพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินด้วย

ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าประการใดทางสหภาพแรงงานฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบโดยเร็วต่อไป

ออมสิน ขอเบี้ยตรากตรำ 2 เท่า นอกเหนือจากโบนัส

ยื่นหนังสือรมว.คลัง

ออมสิน ขอเบี้ยตรากตรำ 2 เท่า นอกเหนือจากโบนัส

ขอบคุณข้อมูลจาก: ไทยรัฐ