ยอดใช้จ่าย เราชนะ

เราชนะ, เป๋าตัง, ยอดใช้จ่าย, คนละครึ่ง

 

 

หลังวจากที่รัฐบาลได้อนุมัติและเริ่มโอนเงินเข้าใน ผู้ที่ได้สิทธิโครงการ เราชนะ ไปนั่น ล่าสุดทาง กระทรวงการคลัง ได้อัปเดต ความคืบหน้าการใช้สิทธิ

วงเงินโครงการ เราชนะ ที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิแล้วกว่า 29,100,000 คนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

เราชนะ, เป๋าตัง, ยอดใช้จ่าย, คนละครึ่ง

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 13,700,000 คน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 เป็นต้นมา มียอดใช้จ่ายรวม 23,935 ล้านบาท

เราชนะ, เป๋าตัง, ยอดใช้จ่าย, คนละครึ่ง
2. กลุ่มผู้ใช้แอปฯ เป๋าตัง (โครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง) และกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปฯ เป๋าตัง มีจำนวนมากกว่า 15,400,000 คน มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 เป็นต้นมา มียอดใช้จ่ายรวม 19,637 ล้านบาท

เราชนะ, เป๋าตัง, ยอดใช้จ่าย, คนละครึ่ง

เมื่อรวมทั้ง 2 กลุ่มแล้ว พบว่า มีการจับจ่ายใช้สอยผ่านผู้ประกอบการ/ร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 1,100,000 กิจการ มีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 43,572 ล้านบาท

เราชนะ, เป๋าตัง, ยอดใช้จ่าย, คนละครึ่ง

โดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่ ตามลำดับ

เราชนะ, เป๋าตัง, ยอดใช้จ่าย, คนละครึ่ง

สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตและกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1,300,000 คน และจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 5 มี.ค. 64

ที่มา: Amarintv