อนุรักษ์ความเป็นไทย นักเรียนสวมผ้าถุงไหม-โสร่งไหม ไปโรงเรียน

 

 

อนุรักษ์ความเป็นไทย – เป็นภาพที่น่าประทับใจสุดๆ สำหรับภาพของเหล่าบรรดานักเรียนโรงเรียนกระเทียมวิทยา  ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้สวมผ้าถุงไหม-โสร่งไหม ไปโรงเรียน

อนุรักษ์ความเป็นไทย นักเรียนสวมผ้าถุงไหม-โสร่งไหม ไปโรงเรียน

โดยครูและนักเรียนโรงเรียนกระเทียมวิทยา เลขที่ 240 ม.2 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยังคงสวมใส่ผ้าถุงไหมและผ้าโสร่งไหม เดินทางไปเรียนหนังสือในทกวันศุกร์ มานานเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ซึ่งเป็นนโยบายของทางโรงเรียนที่ต้องการให้เป็นการอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆได้ต่อยอดเพื่อที่จะทำให้ผ้าไหมพื้นบ้าน มีการสืบทอดไปยังเยาวชนรุ่นหลัง ให้เด็กๆได้เห็นคุณค่า และคุณประโยชน์ที่สามารถจับต้องได้ และใช้ได้ในชีวิตจริง

อนุรักษ์ความเป็นไทย นักเรียนสวมผ้าถุงไหม-โสร่งไหม ไปโรงเรียน

เด็กนักเรียนทั้งหญิงและชาย ต่างพากันสวมผ้าถุงไหม และผ้าโสร่งไหม เดินทางมาโรงเรียนกันอย่างคึกคัก บางคนจับกลุ่มกันเดินเท้ามาโรงเรียน บางคนขับขี่ซ้อนรถจักรยานยนต์กันมา บางกลุ่มนั่งรถโดยสารประจำทาง เดินทางมาโรงเรียนก่อนที่จะมีคุณครูเวร คอยยืนทักทายเด็กๆนักเรียนอยู่ที่บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน

อนุรักษ์ความเป็นไทย นักเรียนสวมผ้าถุงไหม-โสร่งไหม ไปโรงเรียน

“นางอุดมพร สิงห์ชัย” ผอ. โรงเรียน กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าว เริ่มจากการที่โรงเรียนของเรามีอัตลักษณ์เด่น คือ กีฬาเด่น เน้นภูมิปัญญาผ้าไหมและใส่ใจสะอาด จึงสนับสนุนและส่งเสริมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรา โดยมีวิทยากรท้องถิ่น ซึ่งเป็นศิลปินโอท็อป เป็นผู้ให้การสนับสนุน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมชุมนุมสืบสานเส้นสายใยไหม ชุมนุมของเราก็จะเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมที่เป็นขบวนการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนมีงานทำ ซึ่งนักเรียนของเราก็มีรายได้จากกิจกรรมภูมิปัญญาผ้าไหม

อนุรักษ์ความเป็นไทย นักเรียนสวมผ้าถุงไหม-โสร่งไหม ไปโรงเรียน

อนุรักษ์ความเป็นไทย นักเรียนสวมผ้าถุงไหม-โสร่งไหม ไปโรงเรียน

ส่วนที่ให้นักเรียนสวมผ้าไหมมาโรงเรียนทุกวันศุกร์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งที่เรามีอยู่แล้ว ทำอย่างไรที่เราจะสานต่อ ปลูกฝังนักเรียนให้ต่อยอดเพื่อที่จะให้ผ้าไหมของเรา สืบทอดไปยังเยาวชนรุ่นหลัง ให้เขาเห็นคุณค่า เห็นคุณประโยชน์ที่สามารถจับต้องได้ และใช้ได้ในชีวิตจริง ซึ่งการดำเนินการของกิจกรรมชุมนุมเริ่มมา 10 กว่าปีแล้ว ส่วนการให้สวมใส่ผ้าไหมเริ่มจากคุณครูก่อนมานานหลายปีแล้ว และให้นักเรียนมีการสวมใส่ในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ และมาในช่วง 2-3 ปีหลัง จึงได้ให้มีการสวมใส่ทุกวันศุกร์

อนุรักษ์ความเป็นไทย นักเรียนสวมผ้าถุงไหม-โสร่งไหม ไปโรงเรียน

อนุรักษ์ความเป็นไทย นักเรียนสวมผ้าถุงไหม-โสร่งไหม ไปโรงเรียน

นักเรียนที่สวมใส่ ต่างมีความรู้สึกว่าผ้าไหมมีคุณค่า ที่มาจากใจ จากพ่อแม่ที่ทำอยู่ที่บ้าน เพราะฉะนั้นอะไรที่มาจากใจ นักเรียนก็ชอบ การสวมใส่เป็นลักษณะกายภาพ เมื่อสวมใส่แล้วดูดี นักเรียนก็ชอบสวมใส่ ส่วนผ้าไหมมีการทอตั้งแต่ 2 ตะกอ 3 ตะกอ 5 ตะกอ ส่วนบ้านไหมที่มีผู้ปกครองทอเอง บางผืนที่นักเรียนสวมใส่มาโรงเรียนแพงกว่าของคุณครูก็มี แต่ละผืนมีตั้งแต่ 2 ถึง 6 พันบาท ตนมีความเกี่ยวข้องกับผ้าไหมค่อนข้างลึกซึ้ง

อนุรักษ์ความเป็นไทย นักเรียนสวมผ้าถุงไหม-โสร่งไหม ไปโรงเรียน

ที่มา: Onbnews