บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ปราจีนบุรี ประกาศโครงการสมัครใจลาออก

 

 

ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ปราจีนบุรี – นับว่าเป็นปัญหาใหญ่จริงๆ สำหรับผู้ใช้แรงงาน เพราะเศรษฐกิจทุกวันนี้ ย่ำแย่ลงเรื่อยๆ ส่งผลกระทบให้ กิจการ ห้างร้าน รวมถึงบริษัทใหญ่ต้องปิดตัวลง

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ปราจีนบุรี ประกาศโครงการสมัครใจลาออก

เช่นเดียวกับที่ “บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด” ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 63 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า…“โครงการสมัครใจลาออก 2020”

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ปราจีนบุรี ประกาศโครงการสมัครใจลาออก

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ปราจีนบุรี ประกาศโครงการสมัครใจลาออก

เนื่องด้วยในปัจจุบัน สภาพธุรกิจของบริษัทกำลังประสบปัญหาอย่างมาก ความต้องการของลูกค้าลดต่ำลง รวมทั้งผลกระทบจากปัจจัยด้านอื่นๆ จึงส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำเป็นต้องเปิดโครงการสัมครใจลาออก

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ปราจีนบุรี ประกาศโครงการสมัครใจลาออก

โครงการสมัครใจลาออก

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ปราจีนบุรี ประกาศโครงการสมัครใจลาออก

ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ปราจีนบุรี

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ปราจีนบุรี ประกาศโครงการสมัครใจลาออก

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา: สหภาพแรงงานฟูจิคูระปราจีนบุรี