ไทยเตรียมเฝ้าระวัง ตั๊กแตนทะเลทราย

 

 

เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมาก จากกรณีที่ประเทศเคนยากำลังเผชิญการระบาดของตั๊กแตนระบาดที่รุนแรงที่สุดในรอบ 70 ปี ซึ่งส่งผลกระทบในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกเช่น เคนยา, เอธิโอเปีย, โซมาเลีย อย่างรุนแรง

ไทยเตรียมเฝ้าระวัง ตั๊กแตนทะเลทราย

การระบาดของตั๊กแตนยังก่อให้เกิดผลกระทบกับความมั่นคงด้านอาหาร และความเป็นอยู่ของประชากรอย่างรุนแรง รวมไปถึงการขาดแคลนอาหารเลี้ยงสัตว์หลังจากที่ตั๊กแตน

ไทยเตรียมเฝ้าระวัง ตั๊กแตนทะเลทราย

นอกจากนี้ยังอาจเป็นชนวนที่นำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงในพื้นที่ โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตั๊กแตนระบาดหนัก

ไทยเตรียมเฝ้าระวัง ตั๊กแตนทะเลทราย

ตั๊กแตนแอฟริกา แพร่ระบาดรุนแรงมาก

ไทยเตรียมเฝ้าระวัง ตั๊กแตนทะเลทราย

ล่าสุดวันนี้ 2 ก.พ. 63 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของตั๊กแตนในทวีปแอฟริกา ระบุว่า…

ไทยเตรียมเฝ้าระวัง ตั๊กแตนทะเลทราย

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้ออกแถลงข้อมูลการแพร่ระบาดของตั๊กแตนทะเลทรายว่ามีการระบาดมากกว่าพันล้านตัวในหลายประเทศ โดยการระบาดดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไทยเตรียมเฝ้าระวัง ตั๊กแตนทะเลทราย

ที่ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ของตั๊กแตน ซึ่งการแพร่ระบาดในครั้งนี้มีความรวดเร็วและรุนแรงที่สุดในรอบ 25 ปี

ไทยเตรียมเฝ้าระวัง ตั๊กแตนทะเลทราย

การแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว หน่วยงานภาครัฐของไทยจำเป็นต้องเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการระบาดข้ามภูมิภาค โดยการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด

ไทยเตรียมเฝ้าระวัง ตั๊กแตนทะเลทราย

และเตรียมความพร้อมในการยกระดับการตรวจสินค้าเกษตรที่ผ่านเข้า – ออก และตรวจแมลงศัตรูพืช ณ ด่านกักกันพืช ในทุกช่องทาง เพื่อป้องกันไข่หรือตัวอ่อนของตั๊กแตนที่ปนเปื้อนมากับสินค้าเกษตร รวมถึงการวางแผนเตรียมการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

ไทยเตรียมเฝ้าระวัง ตั๊กแตนทะเลทราย

ทั้งนี้ พืชที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของตั๊กแตนทะเลทราย ได้แก่ พืชที่จะเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวในช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน อาทิ ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ไทยเตรียมเฝ้าระวัง ตั๊กแตนทะเลทราย

ที่มา: Matichon, Tnnthailand