หนุ่มโดนตำรวจล็อคล้อ แต่ไม่มีเงินไปจ่ายค่าปรับ

 

 

เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถูกแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก เมื่อชายหนุ่มรายหนึ่งโดนตำรวจล็อคล้อและพยามเอาล้ออะไหร่สับเปลี่ยน สำหรับคนที่เคยโดนล็อคล้อรถยนต์จากการจอดรถผิดกฏจราจรมาเเล้ว อาจจะมองเป็นเรื่องเล็กๆ

แต่สำหรับคนที่เพิ่งเคยโดนครั้งแรก บางคนอาจเกิดอาการวิตกจริตทำอะไรไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มต้นแก้ไขสถานการณ์อย่างไร

หนุ่มโดนตำรวจล็อคล้อ แต่ไม่มีเงินไปจ่ายค่าปรับ

แต่หนุ่มรายนี้แก้ไขสถานการณ์โดยการเปลี่ยนล้อเพื่อให้รถวิ่งได้ เพื่อที่จะขับไปสถานีตำรวจเพื่อไปเสียค่าปรับนั่นเอง

หนุ่มโดนตำรวจล็อคล้อ แต่ไม่มีเงินไปจ่ายค่าปรับ

เรียกได้ว่าช่างลงทุนจริงๆ

หนุ่มโดนตำรวจล็อคล้อ แต่ไม่มีเงินไปจ่ายค่าปรับ

สำหรับรถจอดผิดกฎหมายที่ถูกเจ้าพนักงานใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้าย ต้องไปชำระค่าปรับตามใบสั่งหน้ารถ จึงสามารถนำรถออกไปได้ หากไปกระทำใดๆ ต่อเครื่องมือบังคับของทางราชการจะมีความผิด ท า ง อ า ญ า ตาม พรบ.จราจรทางบก มาตรา ๕๙

หนุ่มโดนตำรวจล็อคล้อ แต่ไม่มีเงินไปจ่ายค่าปรับ

เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้ขับขี่เคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้

หนุ่มโดนตำรวจล็อคล้อ แต่ไม่มีเงินไปจ่ายค่าปรับ

แต่ถ้าไปทำลายเครื่องบังคับหรือถอดออก จะถูกดำเนินคดีตาม พรบ.จราจรทางบก มาตรา 159 วรรค 2 ในข้อหา “เคลื่อนย้ายรถที่เจ้าพนักงานจราจรได้ใช้เครื่องมือบังคับมิให้เคลื่อนย้ายโดยมิได้รับอนุญาต” มีอัตราโทษ จำ คุ กไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ที่มา: