นี่คือ “ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์” ที่ไม่มีนักเรียนคนไหนหาคำตอบได้

ข้อสอบแปลกๆ

 

 

ข้อสอบแปลกๆ – กำลังเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ เมื่อเฟซบุ๊กเพจ “แชร์ภาพนี้โดยไม่มีเหตุผล” ได้มีการเผยแพร่ภาพของ “ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์” ข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยที่ตั้งคำถามและให้คำตอบมาให้นักเรียนเลือกตอบ 5 ข้อ

โดยข้อสอบดังกล่าวระบุคำถามว่า เครื่องซักผ้าติดราคาไว้ 6,000 บาท ลดราคา 30% ถ้าซื้อตู้เย็นจะต้องจ่ายเงินกี่บาท

ก. 4,200 บาท
ข. 4,400 บาท
ค. 4,600 บาท
ง. 4,800 บาท
จ. 5,000 บาท

ข้อสอบแปลกๆ

ซึ่งถ้าหากอ่านผ่านๆ คงจะหาคำตอบได้ไม่ยากว่าคำตอบเท่ากับ 4,200 บาท แต่ถ้าหากสังเกตุที่คำถามดีๆ จะพบว่าผู้ตั้งคำถามข้อนี้น่าจะพิมพ์ข้อสอบผิด หรือกิดความผิดพลาดทางเทคนิคบางประการ ทำให้ประโยคบอกเล่าในโจทย์พูดถึง เครื่องซักผ้า แต่คำถามในโจทย์ดังกล่าวกลับถามถึง ตู้เย็น ทำให้กลายเป็นข้อสอบที่ไม่มีทางหาคำตอบที่ถูกต้องได้

ข้อสอบแปลกๆ

แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากโจทย์ข้อนี้ตั้งคำถามระบุว่า เครื่องซักผ้าติดราคาไว้ 6,000 บาท ลดราคา 30% ถ้าซื้อเครื่องซักผ้าจะต้องจ่ายเงินกี่บาท คำตอบที่ได้ก็คือ 4,200 บาท ซึ่งก็คือตัวเลือกข้อ ก. นั่นเอง

คอมเมนท์จากชาวเน็ต

คอมเมนท์จากชาวเน็ต

คอมเมนท์จากชาวเน็ต

ที่มา: แชร์ภาพนี้โดยไม่มีเหตุผล