ข่าวดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรทุกท่าน ท่านสามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรถึงคนละ 600 บาท

 

 

ข่าวดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรทุกท่าน ท่านสามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรถึงคนละ 600 บาท โดยโครงการ เงินสงเคราะห์บุตร ได้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 31 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา รีบลงทะเบียนก่อนหมดเขตนะจ๊ะ

โดยรัฐบาล แจกเงินเลี้ยงดูบุตร และเพิ่มวงเงินจากเดิมเดือนละ 400 บาท เป็น เดือนละ 600 บาท จะได้รับตั้งแต่อายุ 0 ถึง 6 ขวบ พม.เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ 31 พ.ค. ถึง 31 ก.ค.2562 คาดมีเด็กเกิดใหม่ได้รับสิทธิ์กว่า 1.5 ล้านคน คุณแม่ท่านใดเข้าเงื่อนไขรีบไปลงทะเบียนด่วนก่อนหมดเขต วันที่ 31 กรกฎาคม 62 นี้

จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 0 ถึง 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท และขยายฐานรายได้จากเดิม 36,000 บาท เป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562

ล่าสุด “นายปรเมธี วิมลศิริ” ปลัดกระทรวง (พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดว่า จะเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 31 พ.ค. ถึง 31 ก.ค.2562 โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข

และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เข้าร่วมโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้สอดรับกับมติ ครม. พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการให้รองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

ปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 600,000 คน คาดว่าการขยายฐานรายได้ครอบครัวจะทำให้มีเด็กได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น 1,500,000 คน ใช้งบประมาณ 10,400 ล้านบาททั้งนี้ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พม.ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุน

การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิ์ และการติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเป้าหมาย โดยผู้มีสิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่

ปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 600,000 คน คาดว่าการขยายฐานรายได้ครอบครัวจะทำให้มีเด็กได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น 1,500,000 คน ใช้งบประมาณ 10,400 ล้านบาททั้งนี้ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พม.ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุน

การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิ์ และการติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเป้าหมาย โดยผู้มีสิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คาดว่าจะสามารถจัดสรรเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้ภายในเดือน ก.ค.นี้ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขก็มีการติดตามพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. ถึง 31 ก.ค. 62 ที่ สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มา: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์