เมื่อ “บุญให้ผล” คนดีๆ คนจริงใจ จะเดินเข้ามาในชีวิตเราเอง

 

 

ผมเชื่อว่าเมื่อ บุญให้ผล เราก็จะพบ คนดี คนจริงใจ คนที่มีความมั่นคง เข้ามาทำให้มีความสุขมากขึ้นในชีวิต และเมื่อ กรรมให้ผล เราจะพบ คนไม่ดี ไม่จริงใจ ไม่ซื่อสัตย์ เข้ามาทำให้มีความทุกข์มากขึ้นในชีวิต ถ้านิสัยของเราดีขึ้น ในวันที่พบคนดี จึงเรียกว่าพบคนดีในเวลาที่เหมาะ เหมาะในที่นี้ คือ มีความพร้อมที่จะรักษา ความรัก

ถ้านิสัยของเรายังไม่ดีขึ้น ในวันที่พบคนดี แบบนี้แนวโน้ม คือ นิสัยเสียๆ ของเรา จะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆ ออกไปจากชีวิตเราได้ ตราบใด ที่ไม่คิดแก้ไขนิสัยร้ายๆ ของตัวเองให้ดีขึ้น แนวโน้ม คือ ชีวิตเราก็จะดึงดูด คนที่แย่ๆ ดึงดูดคนแบบเดิม ที่ห่วยๆ เข้ามาเหมือนเดิม

ถ้านิสัยของเราดีขึ้นในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับคนไม่ดี ความดี หรือกรรมดี ของเราตรงนี้ ไม่ใช่สิ่งที่จะรับประกันได้ว่า..จะสามารถเปลี่ยนใครให้ดีขึ้นได้ แต่ความดีนั้นจะทำหน้าที่ ดึงดูดคนดีๆ เข้ามาในวันหน้าแทน และมักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วย การเจอคนดี แต่รักษาคนดีไม่เป็น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่รู้จักการต่อบุญใหม่ร่วมกัน

แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะหวงนิสัยเสียๆ ของตนมากกว่าคนดีๆ ที่เข้ามาในชีวิต นั่นแหละครับ การเจอคนร้ายๆ แต่ยังยอมทนทุกข์อยู่ ตรงนี้คือ การใช้กรรม ในรูปแบบหนึ่ง เมื่อไหร่ที่ทุกข์พอแล้ว ทนพอแล้ว ไม่อยากเห็นตัวเองทนทุกข์ซํ้าซากต่อไป คิดเดินออกมาได้เมื่อไหร่ จึงเรียกว่า หมดกรรม เมื่อนั้น ถ้าเราเป็นคนดี เวลาจะดึงดูสิ่งดีๆ เข้ามาหาเรา แต่ถ้าเราเป็น คนไม่ดี เวลาจะพัดพาสิ่งดีๆ ออกไปจากชีวิตเราเช่นนั้นเอง

ที่มา: FWD Mail