ฮาตาริ พัดลมที่มีทุกบ้าน ชาวเน็ตสุดประทับใจ อากงจุน บริจาคเงิน 900 ล้าน

 

 

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮามากในไทย หลังจากที่เฟซบุ๊กเพจ Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ได้โพสต์ระบุข้อความว่า..

800x10

จุน วนวิทย์

800x10

บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด โดย คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเงิน 900,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

800x10

ฮาตาริ พัดลมที่มีทุกบ้าน ชาวเน็ตสุดประทับใจ อากงจุน บริจาคเงิน 900 ล้าน

800x10

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนร่วมรับมอบ

800x10

จุน วนวิทย์

800x10

ทั้งนี้ แบ่งเป็น…บริจาคสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 160,000,000 บาท

บริจาคสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บาท

บริจาคสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี เป็นจำนวนเงิน 440,000,000 บาท

800x10

จุน วนวิทย์

800x10

จนกลายเป็นกระแสโซเชียลถาโถมมากมายว่า เขาคือใครทำไมจิตใจดี และมีเมตตาขนาดนี้

800x10

ฮาตาริ พัดลมที่มีทุกบ้าน ชาวเน็ตสุดประทับใจ อากงจุน บริจาคเงิน 900 ล้าน

800x10

สำหรับประวัติของ นายจุน วนวิทย์ ซึ่งปัจจุบันอายุ 86 ปี กว่าจะประสบความสำเร็จนั้น พบว่า อากงจุน ในวัยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน

จบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จึงไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ได้ศึกษาภาษาไทยด้วยตนเองและศึกษาภาษาจีน จากครูที่สอนพิเศษตามบ้าน

800x10

จุน วนวิทย์

800x10

เริ่มต้นชีวิต ทํางานเป็นลูกจ้างกวาดพื้นร้านขายข้าวสาร ส่งออกต่างประเทศที่ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่มีอายุ 12 ปี และได้เปลี่ยนอาชีพตามลําดับ

อันประกอบด้วย การเป็นช่างทําทอง ขับรถโดยสารรับจ้าง ลูกจ้างร้านทําป้ายพลาสติก ลูกจ้างโรงกลึง ช่างทําแม่พิมพ์ สําหรับฉีดชิ้นงานพลาสติก

จากประสบการณ์ของการประกอบอาชีพมาหลากหลาย ประกอบกับเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และเห็นช่องทางธุรกิจ จึงได้ออกแบบและผลิตของเล่นเด็กออกจําหน่ายตั้งแต่เมื่ออายุ 25 ปี

800x10

ฮาตาริ

800x10

และโดยที่มีความรู้ทางการฉีดพลาสติก ต่อมาจึงเกิดความคิดที่จะทําโครงพัดลมด้วยพลาสติกขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นโครงกรอบพัดลมล้วนทําด้วยโลหะอลูมิเนียมทั้งสิ้น

และได้เสนอขายชิ้นงานให้กับโรงงานผลิตพัดลมที่มีอยู่ในขณะนั้น เป็นผลให้มีการใช้กรอบโครงของพัดลมเป็นพลาสติกโดยแพร่หลายแต่นั้นมา

800x10

ฮาตาริ

800x10

ต่อมาได้ไปเรียนรู้การพันมอเตอร์ที่ประเทศไต้หวันแล้วจึงนํามาผลิตพัดลม ที่ใช้ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดออกจําหน่ายเป็นของตัวเอง โดยเริ่มแรกใช้ชื่อ ยี่ห้อ ‘R’ และยี่ห้อ ‘TORY’ ต่อมาเมื่ออายุ 52 ปี จึงได้ผลิตพัดลมยี่ห้อ ‘ฮาตาริ’ ออกจําหน่ายเป็นครั้งแรก

800x10

ฮาตาริ พัดลมที่มีทุกบ้าน ชาวเน็ตสุดประทับใจ อากงจุน บริจาคเงิน 900 ล้าน

800x10

จากการที่ นายจุน วนวิทย์ เป็นผู้มีแนวคิดในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตโดยยึดหลัก ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญ เสียสละ มีความมุ่งมั่น มีวินัย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เปิดใจเรียนรู้ สิ่งใหม่เพื่อความสําเร็จ

และเป็นคนกล้าคิดกล้าทํา เป็นผลให้กิจการของฮาตาริ ก้าวหน้าและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ พัดลมทุกประเภท รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องซักผ้าขนาดเล็กออกสู่ ตลาด

และแม้ว่าในบางช่วงจะประสบวิกฤตทางด้านการเงินเป็นอย่างมาก ก็ยังสามารถบริหารจัดการให้บริษัทผ่านพ้นมรสุมได้เป็นอย่างดี

800x10

จุน วนวิทย์

800x10

เมื่อประสบความสําเร็จในการงานอาชีพแล้ว นายจุน วนวิทย์ มิได้ลืม ตอบแทนสังคม แต่กลับคิดเสมอว่าจะต้องตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม ช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนหรือด้อยโอกาส ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

โดยไม่แสดงตัว ได้บริจาคทรัพย์สิ่งของให้กับโรงพยาบาลต่างๆ สร้างศูนย์วิปัสสนาและมอบเงิน อุดหนุนให้แก่ยุวพุทธิกสมาคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สร้างสะพานลอย ข้ามถนน

800x10

ฮาตาริ พัดลมที่มีทุกบ้าน ชาวเน็ตสุดประทับใจ อากงจุน บริจาคเงิน 900 ล้าน

800x10

และจากเหตุการณ์นี้ ทำให้เกิดกระแสไวรัลอีกอย่างหนึ่งในโลกโซเชียล คือ ต่างพากันแห่แชร์รูป/คลิป พัดลมฮาตาริ โดยแต่ละคนก็บอกว่าใช้ดี ทนทาน เย็นสบาย ถูกมใจทั้งคนและสัตว์เลี้ยง

800x10

ฮาตาริ พัดลมที่มีทุกบ้าน ชาวเน็ตสุดประทับใจ อากงจุน บริจาคเงิน 900 ล้าน

800x10

ฮาตาริ พัดลมที่มีทุกบ้าน ชาวเน็ตสุดประทับใจ อากงจุน บริจาคเงิน 900 ล้าน

800x10

ฮาตาริ พัดลมที่มีทุกบ้าน ชาวเน็ตสุดประทับใจ อากงจุน บริจาคเงิน 900 ล้าน

800x10

ฮาตาริ พัดลมที่มีทุกบ้าน ชาวเน็ตสุดประทับใจ อากงจุน บริจาคเงิน 900 ล้าน

800x10

ฮาตาริ พัดลมที่มีทุกบ้าน ชาวเน็ตสุดประทับใจ อากงจุน บริจาคเงิน 900 ล้าน

800x10

ที่มา: CH3plus