ศบค. มีมติเห็นชอบ ต่ออายุ พรก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

 

 

ต่ออายุ พรก.ฉุกเฉิน – เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงว่า ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ต.ค.63

ศบค. มีมติเห็นชอบ ต่ออายุ พรก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 เพื่อคุมสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อ 26 มีนาคม 2563

ศบค. มีมติเห็นชอบ ต่ออายุ พรก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

ศบค.ระบุว่า การขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นไปเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแต่อย่างใด

ที่มา: PostToday