ธอส. เตรียมปล่อย สินเชื่อบ้านผ่อนยาว 70 ปี

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมออกมาตรการ “สินเชื่อบ้านผ่อนยาว 70 ปี” หรือ “ทูเจน” (Two-GEN) ด้วยวงเงินสินเชื่อกว่า 10,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้มีบ้านเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้น ด้วยการเปิดโอกาสให้เลือกผ่อนชำระได้ 2 Generation คือ รุ่นพ่อรุ่นแม่กู้ ผ่อนไม่หมด ให้รุ่นลูกช่วยผ่อนต่อได้ ยาวนานสูงสุดถึง 70 ปี ซึ่งถือเป็นสินเชื่อบ้านที่ผ่อนยาวที่สุดในโลก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

“สินเชื่อบ้านผ่อนยาว 70 ปี” จะให้สินเชื่อที่มี ระยะเวลา สัญญากู้นานขึ้นเพื่อให้ ภาระการผ่อนชำระต่องวด ลดลง เมื่อภาระการผ่อนชำระต่องวดลดลง ก็จะช่วยทำให้คนที่มีรายได้ไม่สูงมีโอกาสใช้บริการสินเชื่อมากขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รายได้น้อยได้มีบ้านเป็นของตัวเอง เบื้องต้นผ่อนเพียงล้านละ 2,000 กว่าบาทเท่านั้น

คาดการณ์ว่าน่าจะเปิดให้ยื่นคำร้องขอสินเชื่อได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท หลังจากเตรียมเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบ

บ้าน

โดย นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. จะจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Two-GEN หรือผลิตภัณฑ์ที่เปิดโอกาสให้เลือกผ่อนชำระได้ 2 Generation หรือยาวนานสูงสุดถึง 70 ปีว่า โดยพิจารณาวงเงินให้กู้จากรายได้ของบิดา-มารดา ส่วนระยะเวลาการผ่อนชำระสามารถเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ขยายเป็น 70 ปี ด้วยการนำอายุของบุตรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมาเป็นผู้กู้ร่วม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้นในวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1.5-18 ล้านบาทต่อราย จากวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท โดยจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ พ.ย. นี้

นายฉัตรชัย ศิริไล

ทาง ธอส. คาดการณ์ว่าจากเดิมจะต้องมีรายได้สุทธิอย่างน้อย 15,000 บาทต่อเดือนถึงจะสามารถขอวงเงินกู้ได้ 1,000,000 บาท แต่ด้วยมาตรการ “สินเชื่อบ้านผ่อนยาว 70 ปี” จะช่วยทำให้คนที่มีรายได้สุทธิเพียง 10,000 บาทต่อเดือนก็สามารถขอวงเงินกู้ 1,000,000 บาทได้ ซึ่งภาระการผ่อนชำระต่อเดือนจะอยู่ที่ 2,000-3,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น

แรงงานในอุตสาหกรรม

โดย “สินเชื่อบ้านผ่อนยาว 70 ปี” จะให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินคนละ 5,000,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรกที่ 1.99% ซึ่งแน่นอนว่าการผ่อนขำระที่ยาวนานขึ้น ผู้กู้ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จึงเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถ ปรับโครงสร้างหนี้ ได้เมื่อมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อเพิ่มให้การผ่อนชำระต่องวดสูงขึ้นและให้ระยะเวลาการผ่อนชำระสั้นลง ก็จะช่วยให้ภาระดอกเบี้ยน้อยลงได้

สินเชื่อบ้าน

“แนวคิดการออกสินเชื่อนี้จะทำให้จำนวนเงินงวดที่ลูกค้าผ่อนชำระรายเดือนลดลง จึงทำให้กรณีที่มีรายได้สุทธิจำนวนเท่าเดิม แต่เมื่อผ่อนชำระได้นานขึ้น ก็จะมีโอกาสได้รับวงเงินสินเชื่อมากขึ้นเช่นกัน อาทิ กรณีวงเงินกู้ 1 ล้านบาท หากผ่อนชำระ 40 ปี เงินงวดจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาท/เดือน แต่หากผ่อนได้นานสูงสุดถึง 70 ปี จำนวนเงินผ่อนชำระจะอยู่ที่ประมาณ 2,500-3,000 บาท/เดือนเท่านั้น และในอนาคตเมื่อลูกค้าได้มีบ้านเป็นของตนเองและครอบครัวแล้ว หากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น หรือบุตรที่เป็นผู้กู้ร่วมมีรายได้เข้ามาเพิ่มเติมก็สามารถผ่อนชำระสูงกว่าเงินงวดที่กำหนดได้ ซึ่งจะทำให้สามารถผ่อนชำระได้หมดก่อน 70 ปีได้อย่างแน่นอน” นายฉัตรชัย กล่าว

สินเชื่อบ้าน

เบื้องต้นจะพิจารณาวงเงินให้กู้จากรายได้ของบิดา-มารดา ส่วนระยะเวลาการผ่อนชำระสามารถเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ขยายเป็น 70 ปี ด้วยการนำอายุของบุตรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นมาเป็นผู้กู้ร่วม ในระดับสินเชื่อไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ภายใต้วงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ทาง ธอส.กำลังมีการหารือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย และเตรียมเสนอขอคณะกรรมการ ธอส.ในสัปดาห์หน้า คาดจะเริ่มปล่อยสินเชื่อได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ที่มา: ธนาคารอาคารสงเคราะห์