ฝนราชการ, ฝนตกตอนเลิกงาน, ฝนตก

มารู้จัก “ฝนราชการ” เพราะ ฝนตกตอนเลิกงาน ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ

ในทุกครั้งที่เกิด “ฝนตกตอนเลิกงาน” คนกรุงและเขตปริมณฑลรู้ดีว่า หลังจากนั้น …

อ่านต่อ